Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016

Authors

VAŠÍČKOVÁ Lia SIEGELOVÁ Jarmila MAŠEK Michal

Year of publication 2018
Type Article in Periodical
Magazine / Source Léčba ran
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Byl analyzován soubor 430 pacientů s lézí míšní úrazové i neúrazové etiologie, kteří byli přijati na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie FN Brno v letech 2013 až 2016. Z tohoto souboru byli vybráni chroničtí pacienti, u kterých byl řešen dekubitus. Soubor chronických pacientů s dekubity byl vyhodnocen podle závažnosti a neurologické výše léze míšní, věku, lokalizace, závažnosti a řešení dekubitu. Byla vyhodnocena i doba hospitalizace pacientů této skupiny na spinální jednotce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info