APLIKACE VYSOKÝCH DÁVEK VITAMÍNU C – MOTIVY VEDOUCÍ PŘÍJEMCE K TERAPII

Authors

BENEŠOVÁ Adriana

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Téma je zpracováno v rámci specifického vysokoškolského výzkumu, který mapuje problematiku vysokých dávek vitamínu C intravenózní cestou. V této oblasti převládá spíše pohled na biologickou stránku věci, proto jsme se rozhodli zacílit náš výzkum na jinou oblast, a sice na motivy jedince vedoucí k podstoupení terapie vysokými dávkami vitamínu C. Tato studie/publikace/výstup vznikl/a v rámci projektu „Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu života pacienta, informovanost a názory odborné a laické veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info