Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu

Authors

HOLOUBEK Jakub LIPOVÝ Břetislav HRDLIČKOVÁ Barbara ŠTĚPÁNKOVÁ Veronika PAVLOVSKÝ Zdeněk FALDYNA Martin GÖPFERT Eduart VACEK Lukáš RŮŽIČKA Filip NEDOMOVN Eva VOJTOVÁ Lucy KNOZ Martin

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info