E-Health ve výzkumu: systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod

Title in English E-Health Research: A system for managing, administrating and evaluating questionnaire methods
Authors

KNEJZLÍKOVÁ Terézia SVĚTLÁK Miroslav LINHARTOVÁ Pavla

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod je webová aplikace, kterou vyvíjíme na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno. Jedná se o systém, který propojuje vytvářenou online databázi dotazníkových metod, online prostředí pro spravování výzkumných projektů a participanty výzkumů. K zabezpečení všech údajů využíváme nástroje, které splňují podmínky GDPR (General Data Protection Regulation). Zároveň neuchováváme žádné citlivé údaje o účastnících. V online systéme figuruje pouze jejich e-mail a automaticky vygenerovaný kód pro spárování vyplněných dotazníků. K vývoji systému nás vedla snaha více automatizovat základní úkony spojené s vytvářením a administrací dotazníků a přepisem dat do programů na jejich statistickou analýzu. Existující řešení této problematiky neobsahují všechny funkce, které v našem systému budou postupně implementovány. Důležitou funkcí je vytváření a editace dotazníků a škál. Navíc máme možnosti zařazovat položky do škál dotazníků, které budou automaticky sečítané a můžeme jejich hodnoty lehce exportovat ve standardních formátech. Prostředí pro spravování výzkumných projektů je samostatná služba a pro vstup do ní je nutná autorizace, která nám umožňuje kontrolovat, kdo má přístup k systému, participantům a jejich údajům. V téhle sekci si můžeme zakládat projekty, přiřazovat k nim dotazníkové metody a nastavovat standardní plán pro sběr dat u účastníků výzkumu. Systém nemá byt náhradou základního osobního kontaktu výzkumníka a participanta. Je pouze nástrojem pro usnadnění sběru dat a jejich zpracování. Důraz klademe na efektivnost systému nejen pro výzkumníky, ale i participanty, kteří mohou odpovídat na naše dotazy jednoduše přes mobilní zařízení. V budoucnu se zaměříme na vývoj nástavby systému zaměřené na monitoring psychického stavu pacientů a včasný záchyt relapsů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info