Ultrasenzitivní detekce mutací způsobujících rezistenci na tyrozinkinázové inhibitory s použitím Illumina NGS platformy u pacientů s chronickou myeloidní leukémií

Title in English Ultrasensitive detection of mutations causing resistance to tyrosine kinase inhibitors using the Illumina NGS platform in patients with chronic myeloid leukemia
Authors

SMITALOVÁ Dagmar TOM Nikola JURČEK Tomáš MAYER Jiří RÁČIL Zdeněk ROMŽOVÁ Marianna

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Ultrasensitive detection of mutations causing resistance to tyrosine kinase inhibitors using the Illumina NGS platform in patients with chronic myeloid leukemia. Ultrasensitive detection of mutations causing resistance to tyrosine kinase inhibitors using the Illumina NGS platform in patients with chronic myeloid leukemia. Ultrasensitive detection of mutations causing resistance to tyrosine kinase inhibitors using the Illumina NGS platform in patients with chronic myeloid leukemia.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info