Genetické rizikové skóre a progrese diabetického onemocnění ledvin

Authors

GALUŠKA David JANÁKOVÁ Michaela BEDNÁRIKOVÁ Beáta CHALÁSOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Diabetické onemocnění ledvin (DKD) je jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu 2. typu (T2DM). DKD vykazuje genetickou predispozici a k dnešnímu dni bylo popsáno 65 SNP (Talmud et. al 2015), které jsou různou mírou asociovány se zvýšeným rizikem vzniku T2DM. Ukazuje se, že genetické varianty asociované s T2DM nebo glykémií, mohou být spojené také s rizikem vzniku případně progrese DKD u pacientů s T2DM. Cílem práce bylo studovat redukované genetické rizikové skóre (GRS) pro T2DM (tj. 21 nejrizikovějších variant z 65 polymorfizmů) ve vztahu k renálnímu a kardiovaskulárnímu fenotypu u pacientů s T2DM.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info