Chronický zánět jako potenciální prediktivní faktor léčby nivolumabem u nemalobuněčného plicního karcinomu

Authors

SVATOŇ M ZEMANOVÁ M SKŘIČKOVÁ Jana KOLEK Vítězslav KOUBKOVÁ L SALAJKA František MELICHAR B CHLOUPKOVÁ Renata PEŠEK Miloš

Year of publication 2019
Type Conference abstract
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info