Vplyv modelu depresie a adolescentnej preexpozície ethanolom na konzumáciu ethanolu v dospelosti u potkana

Title in English Effects of model of depression and adolescent ethanol pre-exposition on adulthood ethanol intake in rats
Authors

ŠIŠKA Filip AMCHOVÁ Petra RUDÁ Jana

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cieľom našej štúdie bol vplyv adolescentnej preexpozície 10% alkoholu a následne navodeným modelom depresie (olfaktorická bulbektómia) na priebeh alkoholovej závislosti (20%) v dospelosti u potkana. V závere experimentu sme aplikovali NBQX, ktorý je antagonistom AMPA/kainátových receptorov za účelom zhodnotenia jeho vplyvu na spontánny príjem alkoholu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info