NPWT v čase

Authors

VEVERKOVÁ Lenka REŠKA Michal VLČEK Petr ČAPOV Ivan

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Riziko vzniku komplikací chirurgických ran závisí na velkém množství faktorů: některé souvisejí s pacienty a další jsou závislé na chirurgických postupech. Snahou v léčbě pacienta s ranou je udržení optimální vlhkosti, prevence infekce, snížení otoku tkání, podpora novotvorby tkání a samozřejmě i efektivita léčby. Rána v zánětlivé fázi produkuje exsudát, který je velmi důležitý pro proces hojení až do doby epitelizace. Množství exudátu a jeho charakter je kruciozní při rozhodování a volbě léčby. V léčbě ran je nutná jeho regulace pomocí krytí, aby nedošlo k maceraci kůže na jedné straně a byla zachována dostatečná vlhkost rány, která jednoznačně urychluje hojení. Při zvýšeném množství exudátu je vhodné aplikovat NPWT. Tato léčba má řadu výhod ale i limitů, jedním z nich je i délka léčby NPWT. Metodika: Retrospektivní analýza nemocných léčených NPWT, hodnocení délky užívání NPWT, v databázi I-hojeni. Výsledky: V našem souboru bylo hodnoceno 389 nemocných léčených NPWT, průměrného věku 62,93. Počet převazů na jednoho nemocného je 3,75 a doba léčby 16,80 dne. Věk nemocnýchneprodloužil dobu léčby NPWT, ale dobu hospitalizace. Největší sekrece z ran byla u 122 pacientů léčených s open abdomenem, kdy průměrná hodnota exudátu byla 3 026ml na jeden případ. Doba léčby NPWT ale byla jen 15,64 dne. Na rozdíl od léčby pacientů po traumatech s defekty horních a dolních končetin, kdy průměrná doba léčby dosahovala 20 dní. Obdobná situace je u nemocných s defektem hrudní stěny. Závěr: NPWT je výborná metoda v léčbě ran a uplatňuje se v managementu exudátu. Je nutné mít na paměti, že je třeba léčbu vést racionálně a zbytečně neprodlužovat, aby nedocházelo k nežádoucí ztrátě bílkovin a krevních buněk.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info