Plicní resekce za použítí extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii

Authors

ČUNDRLE Ivan BENEJ Michal SUK Petr ŠRÁMEK Vladimír ČAPOV Ivan BRAT Kristián

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Studia pneumologica et phthiseologica
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info