Cytogenetická a molekulárně biologická analýza genu a proteinu Myc u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.

Authors

ONDROUŠKOVÁ Eva BOHÚNOVÁ Michaela RICHTEROVÁ B. ŠMUHAŘOVÁ P. BOUDNÝ Miroslav ČECH P. PLEVOVÁ Karla ZÁVACKÁ Kristýna KOTAŠKOVÁ Jana TRBUŠEK Martin POSPÍŠILOVÁ Šárka JAROŠOVÁ Marie

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info