Protrahovaný farmakorezistentní dystonický stav dítěte úspěšně řešený hlubokou mozkovou stimulací

Authors

MOŤKOVÁ Lucie DOMINIK Petr KRATOCHVÍL Milan KLUČKA Jozef FEDORA Michal

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Attached files

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info