Uveální melanom u 15leté dívky. Kazuistika

Authors

ŽAJDLÍKOVÁ Barbora AUTRATA Rudolf KREJČÍŘOVÁ Inka LAZARČÍKOVÁ Veronika HEISSIGEROVÁ Jarmila DIBLÍK Pavel GLEZGOVÁ Johana VYSLOUŽILOVÁ Daniela JEŽOVÁ Marta ŠACH Jan AUTRATA Daniel

Year of publication 2021
Type Article in Periodical
Magazine / Source Česká a slovenská oftalmologie
Citation
Keywords choroidal melanoma, children, enucleation, metastasis
Description Uveální melanom je nejčastěji se vyskytující nitrooční nádor dospělých, je to onemocnění typicky se projevující u starší populace s průměrem kolem 60. roku života, nicméně se může projevit v jakékoliv věkové skupině bez významného rozdílu ve výskytu mezi pohlavími. U dětí je však uveální melanom velmi vzácný v porovnání s dospělou populací, představuje 1 % všech případů. U dětských pacientů se maligní melanom uvey častěji manifestuje v období puberty, což vede ke spekulacím o spojitosti mezi výskytem uveálního melanomu a hladinou růstového hormonu. Mezi prognostické faktory uveálního melanomu řadíme histologické rysy nádoru, chromosomální abnormality, velikost tumoru, extrasklerální šíření a lokalizaci nádoru. Jako rizikové faktory uveálního melanomu jsou uváděny melanocytóza, neurofibromatóza typu 1 a dysplastický névus syndrom. Některé studie poukazují na signifikantně nižší riziko rozvoje metastáz u tohoto onemocnění u mladších jedinců, prognóza uveálního melanomu u dětí však zatím není zcela známá. Klinické příznaky a možnosti léčby maligního melanomu uvey u dětí jsou stále předmětem diskuzí. Diferenciální diagnostika uveálních lézí u dětí může být někdy velmi obtížná, což dokazuje následující kazuistické sdělení, v němž autoři popisují případ choroidálního melanomu u 15-leté dívky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info