Checkpoint inhibitory v léčbě nádorů horního gastrointestinálního traktu

Title in English Checkpoint Inhibitors in the Treatment of Upper Gastrointestinal Tract Tumors
Authors

OBERMANNOVÁ Radka

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Klinická onkologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2017-12-14-s3/checkpoint-inhibitory-v-lecbe-nadoru-horniho-gastrointestinalniho-traktu/
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko20173S50
Keywords Checkpoint inhibitors; Esophageal cancer; Stomach cancer
Description Kombinovaná chemoterapeutická léčba vedla u metastatického karcinomu jícnu (esophageal cancer – EC) a žaludku (gastric cancer – GC) k prodloužení celkového přežití (overall survival – OS). Neuspokojivý přínos terapie klasickými cytostatiky inicioval hledání nových možností léčby. U metastatického onemocnění byla neúspěšně testována řada cílených léků, jako například EGFR protilátky/inhibitory, inhibitory angiogeneze (bevacizumab), multikinázové inhibitory, met inhibitory, mTOR, atd. Trastuzumab zůstává jediným cíleným lékem se známým prediktorem, který prodloužil OS u metastatického adenokarcinomu gastroezofageální junkce (gastroesophageal junction – GEJ) a žaludku. V minulých 2 letech publikovala skupina The Cancer Genome Atlas analýzu založenou na genomické charakteristice GC a EC. Lepší porozumění nádorové biologii může být cestou ke stratifikaci léčby na základě genetických znaků nádorové buňky a nikoliv pouze na podkladě anatomickém nebo histologickém. Rychlý vývoj výzkumu protinádorové imunity poslední dekády a úspěchy na poli využití checkpoint inhibitorů u maligního melanomu umožnily také výzkum jejich účinku u dalších nádorových chorob vč. gastrointestinálních malignit. Checkpoints jsou součástí komplexního a složitého procesu imunitního systému a současně klíčovými body ve vzniku nádorové tolerance. Jejich aktivace chrání organizmus před vznikem autoimunitních reakcí, ale současně umožňuje navození nádorové tolerance. Mezi tyto kontrolní body patří cytotoxický T lymfocytární antigen 4 (CTLA-4) a programmed death-1 (PD-1) receptory a ligand PD-1 receptoru programmed death ligand-1 (PD-L1). V tomto sdělení shrnuji současné poznatky o aktuálních výsledcích léčby checkpoint inhibitory u EC a GC.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info