AMPA/kainátový antagonista potlačuje relaps operantného vyhľadávania nikotínu, ale nie metamfetamínu, v potkaňom modeli

Title in English AMPA/kainate antagonist attenuates relapse of operant nicotine seeking but not methamphetamine seeking in rats
Authors

HRICKOVÁ Mária ŠIŠKA Filip AMCHOVÁ Petra RUDÁ Jana

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Zámerom tohto experimentu bolo sledovanie zmien v adiktívnom správaní samcov potkana kmeňa Wistar po podaní látky NBQX, antagonistu AMPA/kainátových receptorov. Závislosť bola modelovaná prostredníctvom intravenóznej autoaplikácie dvoch rôznych návykových látok - metamfetamínu a nikotínu - v dvoch samostatných ale identických štúdiách, ktoré neboli na sebe časovo závislé.V metamfetamínovej štúdii NBQX nepreukázalo signifikantný vplyv na príjem alebo vyhľadávanie metamfetamínu, a ani vo fáze relapsu. V modeli závislosti na nikotíne NBQX počas akútnej expozície takisto nepreukázalo žiaden vplyv na príjem či vyhľadávanie drogy, ale vo fáze relapsu signifikantne znížilo vyhľadávanie nikotínu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info