Monitorování zdravotního stavu vybrané skupiny dětí a adolescentů v obezitologické ambulanci

Authors

RAFČÍKOVÁ Natálie ŠŤASTNÁ Jana DOSTALOVÁ KOPEČNÁ Lenka NOVÁKOVÁ Zuzana

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Při hodnocení vývoje BMI jednotlivých pacientů v průběhu návštěv obezitologické ambulance bylo zjištěno, že v prvním roce sledování se hodnoty významně neměnily, ale po jednom roce došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p <0,05). Po dvou a více letech však i přes pravidelné kontroly a poučení pacienta i rodičů o možných rizicích dětské obezity má BMI tendenci znovu stoupat. Po třech letech došlo znovu ke statisticky významnému nárustu BMI oproti první kontrole (p <0,01). Průměrné koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu se významně nelišily od zdravé populace, zato koncentrace triacylglycerolů a HDL cholesterolu byly u naší skupiny obézních dětí téměr čtyřikrát vyšší než jsou průměrné hodnoty dětské populace v České republice. Při hodnocení sérových koncentrací 25-hydroxycholekalciferolu spadala pouze třetina dětí do fyziologickeho intervalu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info