COVID-19 POST-VACCINATION ANTIBODY AND CELLULAR IMMUNITY DYNAMICS IN CANCER PATIENTS ON ACTIVE ONCOLOGY TREATMENT – FIRST RESULTS OF PHASE IV MULTICENTRIC COVIGI STUDY

Authors

DEMLOVÁ Regina OBERMANNOVÁ Radka

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description CoVigi. EudraCT number, 2021-000566-14. Multicentrické intervenční poregistrační klinické hodnocení CoVigi. Po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné, aby byla stále sledována účinnost a bezpečnost (tzv. farmakovigilanční dohled), což samozřejmě také platí pro vakcíny proti COVID-19. Výsledky těchto poregistračních studií pak přispívají k získání důležitých informací o bezpečnosti a účinnosti sledovaných látek a jsou nezbytnou součástí reálné klinické praxe. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně připravila multicentrické intervenční poregistrační klinické hodnocení fáze IV. s názvem CoVigi, jejímž cílem je sledování dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti po očkování proti onemocnění COVID-19. V klinickém hodnocení CoVigi se u jedinců očkovaných v souladu se „Strategií očkování České republiky proti COVID-19“ sledují nežádoucí účinky spojené s očkováním jednotlivými vakcínami a v průběhu dvou let je hodnocena imunitní odpověď, protilátková a buněčná.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info