Posouzení účinků antimikrobiálních enzymů na biofilm klinicky významných druhů mikroorganismů

Title in English Assessment of antimicrobial enzyme effects on clinically important microbial biofilm
Authors

KOUŘILOVÁ Michaela VACEK Lukáš JANDA Lubomír

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Se stále narůstající mírou antimikrobiální rezistence patogenních mikroorganismů se zvyšuje potřeba rozšířit spektrum látek s antimikrobiálním účinkem využitelných v terapii závažných infekcí. Jedním z možných přístupů, je využití antimikrobiálních enzymů (enzybiotik). Výhodou těchto proteinů s antibakteriálním účinkem je jejich vysoká specificita a aktivita i proti rezistentním druhům patogenů. Patogeny se často, zvláště v případě chronických infekcí, nachází ve formě biofilmu, což je společenství mikroorganismů chráněných před vnějšími vlivy vrstvou extracelulární hmoty. Tato forma existence patogenů představuje závažnou komplikaci při léčbě. Cílem této práce je příprava a testování vybraných antimikrobiálních enzymů (endolysin a ESP proteáza). Z dosavadních výsledků je zřejmé, že zavedení mutací má stabilizující efekt na strukturu endolysinu, která byla potvrzena kontinuálním měřením růstových parametrů bakteriální kultury na kmenech Staphylococcus aureus. Zavedení již jedné mutace prodloužilo dobu účinku rekombinantního endolysinu přibližně třikrát, a to ze čtyř hodin na dvanáct. Tato data tedy naznačují, že by se takovýto enzym mohl uplatnit v léčbě infekcí S. aureus, který je jedním z nejčastějších humánních patogenů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info