Využití funkční analýzy jako doplňkového nástroje při analýze genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

GOMBÍKOVÁ Johana PAVLOVÁ Šárka MALČÍKOVÁ Jitka DVOŘÁČKOVÁ Barbara PLEVOVÁ Karla KOTAŠKOVÁ Jana PEŠOVÁ Michaela ŽENATOVÁ Marcela PANOVSKÁ Anna BRYCHTOVÁ Yvona MAYER Jiří DOUBEK Michael POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info