GAB1 reguluje tonickou AKT signalizaci a migraci buněk chronické lymfatické leukémie: implikace pro kombinační léčbu s BCR inhibitory.

Warning

This publication doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

ŠEDA Václav VOJÁČKOVÁ Eva ONDRIŠOVÁ Laura KOŠŤÁLOVÁ Lenka SHARMA Sonali LOJA Tomáš ZICHA D. VERNER Jan POSPÍŠILOVÁ Šárka BRYCHTOVÁ Yvona PANOVSKÁ Anna TAN Zhuowen ZHANG Shelley DOUBEK Michael MAYER Jiří MRÁZ Marek

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info