Změna metabolické aktivity CYP1A2, CYP2A1 a CYP2C6 po subchronické aplikaci salidrosidu in vivo

Title in English The alteration of metabolic activity of CYP1A2, CYP2A1 and CYP2C6 after subchronic administration of salidroside in vivo
Authors

KLÁSKOVÁ Eva JUŘICA Jan HAMMER Tomáš DANEK Przemysław DANIEL Władysława Anna ZENDULKA Ondřej

Year of publication 2022
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Rhodiola rosea patří mezi rostliny s adaptogenním a anxiolytickým účinkem. V České republice jsou její extrakty používány v četných doplňcích stravy a tvoří také účinnou složku registrovaného léčivého přípravku (Vitango). Salidrosid je jedním ze sekundárních metabolitů Rhodioly. Jeho vlastní anxiolytický a antidepresivní efekt byl prokázán in vivo experimenty. Cílem naší studie byl komplexní výzkum vlivu salidrosidu na enzymy cytochromu P450 in vivo i in vitro za účelem nastínění rizika lékové interakce pro klinickou praxi. Metody: Za předem definovaných podmínek byla provedena ko-inkubace jaterních mikrosomů získaných z intaktních zvířat, salidrosidu (0,1 µM, 1 µM, 10 µM, 100 µM nebo vehikulum) a CYP-specifických substrátů (diklofenak (CYP2C6), dextrometorfan (CYP2D1/2), fenacetin (CYP1A2), testosteron (CYP2A, CYP3A, CYP2C, CYP2B)). Množství metabolitu bylo stanoveno pomocí HPLC s fluorescenční/DAD detekcí. Byl proveden také in vivo experiment: Potkanům kmene Wistar byl salidrosid aplikován intragastricky po 7 dní v dávkách 5, 15 a 45 mg/kg/den. Kontrolním zvířatům bylo podáváno vehikulum (voda). Po ukončení animálního pokusu byla odebrána jaterní tkáň, z níž byly izolovány mikrosomy metodou diferenciální ultracentrifugace. Byly provedeny inkubace mikrosomů s CYP-specifickými substráty následované analýzou obsahu metabolitů (viz výše). Dále bude přistoupeno ke stanovení vlivu salidrosidu na metabolickou aktivitu humánních mikrosomů. Výsledky: In vitro nebyl zjištěn přímý vliv salidrosidu na potkaní forym enzymů CYP. Po subchronické intragastrické aplikaci byla prokázána signifikantní indukce metabolické aktivity u CYP1A2, CYP2C6 a CYP2A1 ve skupině zvířat, které byl aplikován salidrosid v dávce 5 mg/kg/den. Závěr: Ačkoliv byl prokázán vliv salidrosidu na metabolickou aktivitu in vivo po subchronické intragastrické aplikaci, jedná se spíše o vliv slabý. Na základě našich dat je salidrosid možné považovat za bezpečnou látku z hlediska lékových interakcí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info