Přídatné cytogenetické abnormality prokázané při diagnóze CML a jejich vliv na prognózu – analýza z databáze INFINITY

Authors

ČIČÁTKOVÁ Petra JAROŠOVÁ Marie MAZALOVÁ Monika MAYER Jiří ŽÁČKOVÁ Daniela PAVLÍK Tomáš KLAMOVÁ Hana BĚLOHLÁVKOVÁ Petra STEJSKAL Lukáš FABER Edgar HORŇÁK Tomáš KVETKOVÁ Anežka SEMERÁD Lukáš PROCHÁZKOVÁ Jiřina CMUNT Eduard ČERNÁ Olga RANSDORFOVÁ Šárka

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info