Cévní nežádoucí účinky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií při terapii inhibitory tyrozinkináz v každodenní klinické praxi – analýza z databáze INFINITY

Authors

ČIČÁTKOVÁ Petra KLAMOVÁ Hana BĚLOHLÁVKOVÁ Petra STEJSKAL Lukáš KŘÍSTKOVÁ Zlatuše BARANOVÁ Jana KVETKOVÁ Anežka HORŇÁK Tomáš SEMERÁD Lukáš PROCHÁZKOVÁ Jiřina MAYER Jiří ŽÁČKOVÁ Daniela

Year of publication 2021
Type Conference abstract
Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info