Akutní terapie cévní mozkové příhody

Authors

VALIŠ Kateřina

Year of publication 2022
Type Article in Periodical
Magazine / Source Profi Medicína
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web https://profimedicina.cz/akutni-terapie-ischemicke-cevni-mozkove-prihody/
Description Cévní mozková příhoda (CMP) je častou příčinou mortality a morbidity v České republice. Vlivem stárnutí populace bude i nadále představovat závažný společenský problém. Léčba ischemických CMP (iCMP) se v posledním desetiletí zásadně změnila. Cílem terapie je včasná rekanalizace uzavřené mozkové tepny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info