Posun elektrické srdeční osy doleva při zátěži je vysoce specifickým ukazatelem významné stenózy ramus interventricularis anterior u žen.

Authors

HLINOMAZ Ota BLAHA Mojmír JELÍNKOVÁ Alena

Year of publication 1998
Type Article in Periodical
Magazine / Source Cor et Vasa
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Other specializations of internal medicine

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info