Krvácení do tenkého střeva z pohledu chirurgického pracoviště

Title in English Haemorrhage into the small bowel from the aspect of a Surgical Department
Authors

KALA Zdeněk PROCHÁZKA Vladimír KYSELA Petr ROBEK Oldřich HANKE Ivo

Year of publication 2001
Type Article in Periodical
Magazine / Source Praktický lékař
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Keywords gastrointestinal haemorrhage - small intestine - endoscopy - diagnosis of haemorrhage - therapy - enteroscopy - peroperative enteroscopy
Description Krvácení do GIT je častou náhlou příhodou břišní. Závažnost její příčiny a důsledky krevní ztráty vyžadují co možná nejčastější a přesnou diagnozu a určení místa krvácení s následnou kausální léčbou. Autoři kladou důraz na komplexní terapii a interdisciplinární spolupráci chirurga, endoskopisty, radiologa, gastroenterologa, popřípadě hematologa. Nastiňují racionální diagnostickou terapeutický postup s ohledem na dostupnost a výtěžnost jednotlivých vyšetřovacích metod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info