Změny výšky kmitu R po pracovní zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční

Authors

DVOŘÁK Ivo BRAVENÝ Pavel BLAHA Mojmír KUBEŠOVÁ Hana NĚMCOVÁ Helena HAVLÁT František

Year of publication 1982
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info