Gastrointestinální krvácení a diarea ve stáří

Title in English Gastrointestinal bleeding and diarrhoea in old age
Authors

WEBER Pavel KALA Zdeněk DÍTĚ Petr KUBEŠOVÁ Hana

Year of publication 2007
Type Article in Periodical
Magazine / Source Česká geriatrická revue
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Other specializations of internal medicine
Keywords gastrointestinal bleeding
Description V tomto článku je prezentován stručný přehled možných zdrojů gastrointestinálního krvácení s riziky a úskalími jejich diagnostiky a terapie u osob vyššího věku. Článek poukazuje zejména na ty, které se vyskytují u starších významně častěji a mohou své nositele ohrožovat bezprostředně na životě. Dále je diskutována problematika průjmu u nemocných v kritickém stavu a pseudomembranózní kolitidy. Autoři poukazují na kritické situace, se kterými se může lékař pečující o seniory setkat běžně v každodenní klinické praxi. Rozebírají v tomto přehledném článku uvedenou problematiku z hlediska etiopatogeneze, klinického obrazu, průběhu, diagnostiky, léčby i prognózy s ohledem na zvláštnosti vyššího věku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info