Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chrnickou lymfocytární leukémií - vztah k prognóze a léčbě

Authors

MALČÍKOVÁ Jitka DVOŘÁKOVÁ Dana DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona KUGLÍK Petr ČEJKOVÁ Soňa ŠMARDOVÁ Jana TRBUŠEK Martin MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web http://olhemdny.cz

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info