Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat - lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET?

Authors

ŘEHÁK Zdeněk KOCÁK Ivo FABIAN Pavel PENKA Igor PACAL  ČAPÁK Ivo LAKOMÝ Radek BOLČÁK Karol NIŽŇANSKÁ  STANÍČEK  STUPALOVÁ  BARTL  TOMÁŠEK Jiří

Year of publication 2007
Type Article in Proceedings
Conference Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info