Dosažení kompletní remise onemocnění u pacienta s generalizovaným kolorektálním karcinomem léčbou irinotekan/cetuximab

Authors

KOCÁK Ivo KOCÁKOVÁ Ilona GARAJOVÁ Ingrid ŘEHÁK Zdeněk

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Onkologie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Description Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice. Léčba klinického stadia IV je paliativní. Základním léčebným přístupem je systémová chemoterapie zahrnující fluorouracil a leukovorin, irinotekan a oxaliplatinu. Nádorové buňky kolorektálního karcinomu často zvýšeně exprimují receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Výsledky prvních klinických studií s cetuximabem u metastatického onemocnění jasně prokázaly významnou aktivitu této anti-EGFR monoklonální protilátky u pacientů rezistentních k současně dostupným cytotoxickým látkám. V následující kazuistice prezentujeme protinádorovou účinnost až s dosažením kompletní remise při terapii irinotekan/cetuximab u pacienta s metastatickým, předléčeným onemocněním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info