Stabilita extraktu Scutellaria Baicalensis in vitro

Title in English Stability of extract of Scutellaria Baicalensis in vitro
Authors

PAULOVÁ Hana BOCHOŘÁKOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Marie TÁBORSKÁ Eva

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Chemické listy
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Analytic chemistry
Keywords Scutellaria Baicalensis
Description Scutellaria baicalensis Georgi (šišák bajkalský) je rostlina pocházející z Východní Asie. Patří k nejvýznamnějším léčivým rostlinám používaným v přírodní medicíně ve východoasijské populaci. Nejčastěji se k léčebným účelům užívá sušený kořen nebo se aplikují extrakty připravené z kořene. V tradiční čínské medicíně se Scutellaria baicalensis používá při léčení alergií, hypertenze, bakteriálních a virových infekcí, hepatopatií, aterosklerozy. Terapeutická aktivita kořene je spojována s přítomností flavonoidů, přičemž hlavní obsahovou látkou je baicalin vykazující výraznou biologickou aktivitu1,2,3. V současné době se zabýváme studiem protektivních účinků flavonoidů Scutellaria baicalensis při ischemicko-reperfuzním poškození myokardu potkana. V naší práci jsme se zaměřili na posouzení stability extraktu Scutellaria baicalensis v pufrovaných vodných roztocích v rozsahu pH 3-9 (včetně pH 7,4) při dlouhodobém skladování. Porovnány byly i jiné podmínky skladování (-80C a -20C). Složení extraktu bylo sledováno pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí, hodnocen byl obsah hlavního flavonoidu baicalinu. U standardu baicalinu byla sledována také jeho stabilita při inkubačních teplotách 25C a 37C. Hodnocení bylo provedeno v různých pH podobně jako u extraktu. Byla potvrzena degradace baicalinu, která je závislá na pH a teplotě, a na základě výsledků jsou diskutovány možnosti dlouhodobého uchovávání vzorků před vlastní analýzou.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info