Identifikácia klinických a molekulárnych prediktívnych faktorov k stanoveniu odpovedi k neoadjuvantnej konkomitantnej chemorádioterapii u pacientov s karcinómom rekta : pilotné výsledky.

Title in English Identification of clinical and molecular predictors to resistance to neoadjuvant concomitant chemoradiotherapy in patients with rectal carcinoma : pilot results
Authors

GARAJOVÁ Ingrid SVOBODA Marek SLABÝ Ondřej FABIAN Pavel KOCÁK Ivo KOCÁKOVÁ Ilona VYZULA Rostislav

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a I. sympozium o cílené biologické léčbě
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology
Keywords neoadjuvant therapy rectal adenocarcinomas prognosis biomarker fluoropyrimidines radiotherapy
Description viz sbornik

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info