Časná FDG-PET a její význam pro prognózu a volbu léčebné strategie u mladších pacientů s DLBCL vyššího rizika (aaIPI 2-3)

Authors

ŠÁLEK David VÁŠOVÁ Ingrid PYTLÍK Robert JANÍKOVÁ Andrea MICHALKA Jozef ŠMARDOVÁ Lenka KRÁL Zdeněk MAYER Jiří

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info