Přínos intravitreální aplikace Macugenu u prognosticky nepříznivých forem ROP

Authors

ŠENKOVÁ Kateřina AUTRATA Rudolf UNČOVSKÁ Edita KREJČÍŘOVÁ Inka ŘEHŮŘEK Jaroslav

Year of publication 2010
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info