Vliv intravenózně podávaného inzulínu na hodnoty krevních plynů při resekci plic- první výsledky

Authors

DOLEŽEL Jan PEŠTÁL Adam ČAPOV Ivan RUČKA Zdeněk KRONTORÁD KOUTNÁ Irena

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Web http://www.kmrch.cz
Description V současném souboru jsme pomocí párového t-testu na hladině významnosti 5 procent neprokázali vliv inzulínu na hodnotu krevních plynů během resekčního výkonu na plicích
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info