Příprava protinádorových vakcín pro pacienty s mnohočetným myelomem s využitím autologních dendritických buněk a monoklonálního imunoglobulinu jako nádorového antigenu

Authors

VIDLÁKOVÁ Petra MOLLOVÁ Klára ZAHRADOVÁ Lenka OČADLÍKOVÁ Darina KYJOVSKÁ Drahomíra HÁJEK Roman

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info