Aktuální role video-mediastinoskopie v diagnostice i terapii NSCLC

Title in English The present roll of video-mediastinoscopy in diagnostics and therapy of NSCLC
Authors

PEŠTÁL Adam ČAPOV Ivan JEDLIČKA Václav DOLEŽEL Jan VESELÝ Martin CHOVANEC Zdenek

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Mediastinoskopie – videomediastinoskopie (VMS) je invazivní chirurgická vyšetřovací metoda. Vyšetření probíhá v celkové anestezii, z krátké kolární incise nad jugulem. Po preparaci pre a paratracheálního prostoru se provádí biopsie patologicky změněných lymfatických uzlin. Rozšířená videomediastinoskopie je metoda umožňující i biopsii uzlin z tzv. aortálního okna. Klasická mediastinoskopie byla do klinické praxe zavedena Carlensem již v roce 1959. I v dnešní době PET/CT i EBUS má nadále nezastupitelnou úlohu v oblasti histologického N stagingu plicního karcinomu. Platí jednoznačné doporučení ESTS – Evropské společnosti hrudních chirurgů, pro diagnostiku a terapii plicního karcinomu. Při pozitivním CT PET či PET/CT vyšetření je mediastinální lymfadenopatie indikována k histologickému vyšetření. Toto je možno provést i cestou EBUS s FNA, při negativním nálezu je však indikována videomediastinoskopie. Tuto je možno indikovat již primárně na podkladě CT či PET vyšetření. Videomediastinoskopie má v dnešní době i přínos terapeutický, je totiž možno přistoupit k mediastinální lymfadenektomii (Hürtgen, 2002 VAMLA video-assisted mediastinoscopic lymphadenectomy) a onkologicky nepodkoročitelnou plicní resekci, tedy lobektomii vykonat miniinvazivním přístupem torakoskopicky asistovaně, zcela torakoskopicky či torakoskopicky - roboticky asistovaně. VMS je možno indikovat i v rámci restagingu NSCLC po neoadjuvantní onkoterapii primárního plicního karcinomu. VMS je indikována i k histologické verifikaci mediastinální lymfadenopatie mimoplicní etiologie (sarkoidosa, metastatické postižení). Je užívána i k diagnostice mediastinálních tumorů, předně lymfomů. Vyšetření je bezpečné, s prakticky nulovou mortalitou a velmi nízkým výskytem komplikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info