Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou

Authors

GROLICH Tomáš KALA Zdeněk PENKA Igor PROCHÁZKA Vladimír ROBEK Oldřich BEDNAŘÍK Otakar OSTŘÍŽKOVÁ Lenka

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Pacienti s adenokarcinomem rekta, kteří jsou indikováni k neoadjuvnantní léčbě a mají poruchu pasáže v oblasti tumoru je, dle anšich zkušeností, vhodné zajistit stomií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info