Vliv genotypu a fenotypu CYP2D6 na úspěšnost a snášenlivost terapie risperidonem u prvních epizod schizofrenie

Authors

BARTEČEK Richard JUŘICA Jan ZRŮSTOVÁ  KAŠPÁREK Tomáš ŽOURKOVÁ Alexandra

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info