Studium mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem: identifikace biomarkerů a nových terapeutických cílů.

Authors

FALTEJSKOVÁ Petra ŠRŮTOVÁ Klára MLČOCHOVÁ Jitka SVOBODA Marek RADOVÁ Lucie NĚMEČEK Radim BEŠŠE Andrej VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Year of publication 2011
Type Conference abstract
Citation
Description Hlavním cílem studie bylo analyzovat expresní profily 667 miRNA metodou kvantitativní Real-Time PCR arrays u 63 pacientů s CRC. Signifikantní miRNA byly dále validovány na novém souboru 125 pacientů a s využitím in vitro analýz byl zkoumám jejich vliv na viabilitu, buněčný cyklus, apoptózu a migraci buněk DLD-1 a HCT-116.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info