Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro 
Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZEMP) České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/ABL-negativních myeloproliferací

Title in English Summary of guidelines of the Czech working group for Ph-myeloproliferative diseases (CZEMP) of the Czech Hematological Society CzMAJEP for diagnosis and therapy of BCR/ABL-negative myeloproliferations
Authors

PENKA Miroslav SCHWARZ J. CAMPR V. POSPÍŠILOVÁ D. KŘEN Leoš NOVÁKOVÁ L. BODZÁSOVÁ C. BRYCHTOVÁ Yvona ČERNÁ O. DULÍČEK P. JONÁŠOVÁ A. KISSOVÁ Jarmila KOŘÍSTEK Zdeněk SCHÜTZOVÁ M. VONKE I. WALTEROVÁ L.

Year of publication 2012
Type Article in Periodical
Magazine / Source Vnitřní lékařství
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Field Oncology and hematology

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info