Nádorová kalcinóza jako příčina ulcerace bérce léčeného metodou NPWT – kazuistika

Authors

HANSLÍK Tomáš BENEJ Michal BERKOVÁ Alena ČERVEŇÁK Vladimír CHOVANEC Zdeněk KŘENEK Adam PRUDIUS Vadim PEŠTÁL Adam VEVERKOVÁ Lenka PENKA Igor

Year of publication 2024
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Tumorózní kalcinóza patří mezi neobvyklé, ale závažné komplikace hemodialyzační terapie. U renálně selhávajících pacientů dochází ke vzniku hyperkalcémie, hyperfosfatémie a terciální hyperparatyreóze, které mají za následek vysrážení vápenatých solí se vznikem extraskeletálních kalcifikací. Dochází k ukládání nerozpustných sloučenin vápníku a fosforu v měkkých tkáních a v kůži. Chronický zánět a následná aktivace makrofágů způsobují devitalizaci tkáně se vznikem nekróz a ulcerací kůže. Na vzniku ulcerace má podíl i kalcifylaxe, při které dochází k ukládání vápenatých solí ve stěnách arteriol, což vede ke vzniku ischemie a nekrózy. Ischemické komplikace a ulcerace kůže v rámci nádorové kalcinózy se vyskytuje u 1 – 4 % dialyzovaných pacientů, přičemž se výskyt zvyšuje s délkou trvání dialýzy. Rozlišují se tři typy tumorózní kalcinózy, primární normofosfatemická, primární hyperfosfatemická a sekundární hyperfosfatemická. Dle jiného dělení sporadická, familiární a sekundární. Mezi příznaky onemocnění patří snížená pohyblivost a bolestivost kloubů. Mezi nejčastější lokalizace výskytu tumorózní kalcinózy patří měkké tkáně na horní končetině, převážně v oblasti ramene a lokte. Na dolních končetinách postihuje především oblast kyčelního kloubu. Vzácněji dochází k postižení páteře, popliteální oblasti, temporomandibulárního kloubu, metakarpů a metatarzů. Diagnostika je založena hlavně na laboratorních a zobrazovacích metodách. Léčba je zejména farmakologická, chirurgická léčba je spíše paliativní a je zatížena komplikacemi. V případě sekundární nebo terciární hyperparatyreózy může být zvažována subtotální nebo totální paratyreoidektomie, lze také zvážit transplantaci ledvin. Autoři prostřednictvím kazuistiky prezentují tuto vzácnou komplikaci hemodialyzační terapie, kdy došlo k tvorbě rozsáhlé ulcerace bérce a abscesu stehna léčeného metodou NPWT (negative pressure wound therapy).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info