Infekce tepenných rekonstrukcí

Authors

KREJČÍ Miroslav GREGOR Zdeněk PODLAHA Jiří KŘÍŽ Zdeněk HORKÝ Bohumil KONEČNÝ Zdeněk DVOŘÁK Martin

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Předkládáme soubor pacientů, operovaných v letech 2003-2006 na našem pracovišti pro nově zjištěnou infekci tepenné rekonstrukce. Ve sledovaném období bylo na naší klinice provedeno celkem 746 primárních tepenných rekonstrukcí v oblasti abdominální aorty a tepen dolních končetin. Současně bylo operováno 27 pacientů pro infekci tepenné náhrady (22 mužů a 5 žen). Ve 20 případech šlo o infekci aorto-femorální cévní protézy, u zbylých 7 pacientů o infekci rekonstrukcí pod tříselným vazem. U 4 pacientů byla primární rekonstrukční operace provedena na jiném pracovišti. Prvním projevem infekce tepenné rekonstrukce byla nejčastěji purulentní sekrece v třísle (62,9%). Od poslední cévní operace do projevů infekce uplynulo od několika dnů po více než 15 let. Původce infekce byl zjištěn v 81,5% případů. Nejčastěji jím byl Staphylococcus aureus (49%). V diagnostice jsme využili sonografii, CT, angiografii či CT-Angio, k potvrzení infekce rekonstrukce 2x PET/CT. Léčba byla zahájena nejčastěji drenáží postiženého třísla, s následnou explantací celé infikované rekonstrukce. Časná mortalita v našem souboru 27 pacientů dosáhla 14,8%. U 10 pacientů byl k obnovení perfúze končetiny implantován extra-anatomicky vedený bypass, v 6 případech byla nutná časná amputace ischemické končetiny. Pacienty jsme poté sledovali 12-60 měsíců. Roční mortalita pacientů s infekčními komplikacemi představuje 22,2%, roční procento amputací 19,6%. Primární průchodnost extra-anatomických rekonstrukcí dosahuje po prvním roce 45,5%, sekundární 54,5%. V současnosti žije 20 pacientů (tj. 74,1%). Incidence infekce ve sledovaném období dosahuje 1,22%, což plně odpovídá výsledkům jiných angiochirurgických center.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info