Krátkodobá mobilita jícnu během katétrové ablace fibrilace síní z 3D rotační angiografie levé síně, důsledky pro bezpečnost a ablace fibrilace síní

Authors

ŠČUREK Martin STÁREK Zdeněk

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation