3D rotační angiografie levé síně a jícnu: krátkodobá mobilita jícnu a stabilita fúze 3D modelu levé síně a jícnu během katétrové ablace fibrilace síní

Authors

ŠČUREK Martin STÁREK Zdeněk

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation