Prenatální léčba fetálních dysrytmií plodu

Authors

TESAŘÍKOVÁ Tereza GERYCHOVÁ Romana JIČÍNSKÁ Hana NAVRÁTIL Jiří JANKŮ Petr

Year of publication 2020
Type Article in Periodical (without peer review)
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Fetální dysrytmie jsou abnormality srdeční frekvence nebo srdečního rytmu plodu. Většina dysrytmií se manifestuje jako nepravidelný srdeční rytmus ve strukturálně neporušené srdeční tkáni, má benigní charakter a odezní spontánně. Tachyarytmie vyžadují rychlou diagnostiku a zahájení léčby, jelikož jsou potenciálně život ohrožující. Závažná supraventrikulární tachyarytmie se známkami srdečního selhávání a hydropsem plodu byla v minulém roce úspěšně vyléčena na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Případ byl zajímavý nezvykle dlouhou dobou trvání prenatální léčby a výbornou aktivitou plodu i přes výše uvedený stav.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info