High-grade gliom kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika

Authors

ŠKORŇA Miroslav BEDNAŘÍK Josef ŠTOURAČ Pavel MACHÁČEK Ctirad ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea

Year of publication 2011
Type Conference abstract
Citation