Biomechanická analýza pohybové činnosti specifických skupin populace

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/24/FSpS/01/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné aktivity studentů Ph.D. studia. Projekt tematicky koresponduje s výzkumnými oblastmi FSpS MU, konkrétně s dynamickou a kinematickou analýzou lidského pohybu.
Jeho primární tématikou je výzkum vlivu tělesných změn organismu vyvolaných specifickými podněty (coxartróza, silový trénink, těhotenství, specifická obuv) na kinematické a dynamické parametry lokomoce.

Publications

Total number of publications: 6