Pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra LF MU (133240_přístrojové vybavení SIMU)

Project Identification
133D241000001
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office

Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro potřeby vybavení Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.